Παρθένος
24/08 - 22/09
Σήμερα 12/12/2018
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Με αρκετή αισιοδοξία φτάνουμε στα μισά της βδομάδας. Σήμερα θα νιώθουμε αρκετά δραστήριοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της μέρας, ενώ σχέσεις που μπορεί να δημιουργηθούν σήμερα θα χαρακτηρίζονται από αρμονία και ισορροπία. Οι τυχεροί που θα τους προκύψει είτε μια καινούργια σχέση, είτε και ένα νέο ξεκίνημα γενικότερα θα δουν τη ζωή τους από ένα διαφορετικό πρίσμα και θα έχουν σημαντικές εξελίξεις μελλοντικά. Μόνη προϋπόθεση ότι οι όροι που θα περιγράφουν τη σχέση, τη συνεργασία ή την όποια συναλλαγή θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και αποδεκτοί κι απ΄ τις δύο πλευρές, ενώ μή διστάσετε να βάλετε τους δικούς σας αστερίσκους σε μια συμφωνία, αν κάτι δε σας είναι ξεκάθαρο ή θεωρείτε ότι δε σας διασφαλίζει. Ιδιαίτερα ευνοούνται οι πνευματικές εργασίες που απαιτούν εναλλακτικές ιδέες, ενώ και οι δημιουργίες μπορεί να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο ή τουλάχιστον μια πιθανότητα παραπάνω να τύχουν αποδοχής.

 

Προσωπική πρόβλεψη Παρθένου

Εσείς Παρθένοι μου εκμεταλλευτείτε τη μέρα για να προωθήσετε επαγγελματικά ζητήματα, γιατί φαίνεται ότι έχετε σημαντικούς αρωγούς στις προσπάθειες σας. Ωστόσο θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με το πως θα διαχειριστείτε την ενέργεια σας, γιατί ενδέχεται οι πλανητικές όψεις να ερμηνευτούν και διαφορετικά, ότι δηλαδή τη βγάζετε στο κρεβάτι και οι...αρωγοί σ΄αυτήν την περίπτωση είναι τα μέλη της οικογένειας σας που αναλαμβάνουν να σας φροντίσουν.

 

Astrologos.gr / Προβλεψεις / Ημερήσιες / Παρθένος
Share This!