Ιδιότητες

Παρορμητικά, Μεταβλητά και Σταθερά ζώδια

Ο ζωδιακός κύκλος είναι μια ιδεατή ζώνη αποτελούμενη από τα 12 Ζώδια που προέρχονται από τη διαίρεση της εκλειπτικής, δηλαδή της φαινομενικής τροχιάς του Ήλιου γύρω από τη Γη, σε 12 ίσα μέρη, που το καθένα καταλαμβάνει 30 μοίρες. Τα ζώδια μπορούν να διαχωριστούν με διάφορους τρόπους, που προκύπτουν από διαιρέσεις με τους αριθμούς 2,3,4 και 6.

Από τη διαίρεση με τον αριθμό 3, προκύπτουν 4 τριάδες ζωδίων σε σχηματισμούς ισοπλεύρων τριγώνων, που κάθε μία από αυτές ανήκει σε ένα από τα 4 Στοιχεία. Τα 4 αυτά στοιχεία είναι η Φωτιά, ο Αέρας, το Νερό και η Γη.

Από τη διαίρεση με τον αριθμό 2, προκύπτουν τα θηλυκά και τα αρσενικά ζώδια. Θηλυκά είναι αυτά που ανήκουν στα Στοιχεία του Νερού και της Γης ενώ αρσενικά είναι αυτά που ανήκουν στα Στοιχεία της Φωτιάς και του Αέρα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατάταξης με αυτές τις διαιρέσεις που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εδώ θα μελετήσουμε τη διαίρεση με τον αριθμό 4. Από αυτήν προκύπτουν 3 τετράδες ζωδίων, που κάθε μία από αυτές, ανήκει σε μία από τις 3 Ιδιότητες. Τα ζώδια κάθε τετράδας, όπως είναι τοποθετημένα στον ζωδιακό, σχηματίζουν έναν σταυρό.

Έτσι έχουμε τα ζώδια του Παρορμητικού, του Σταθερού και του Μεταβλητού σταυρού.

Στα Παρορμητικά έχουμε τον Κριό, τον Καρκίνο, τον Ζυγό και τον Αιγόκερω.

Στα Σταθερά, τον Ταύρο, τον Λέοντα, τον Σκορπιό και τον Υδροχόο.

Στα Μεταβλητά, τους Διδύμους, την Παρθένο, τον Τοξότη και τους Ιχθύς.

Η διαίρεση με το 4 και οι 3 τετραπλότητες που προκύπτουν από αυτή, σχετίζονται με τις 3 δυνάμεις που διέπουν τη λειτουργία του σύμπαντος.

Ας μην ξεχνάμε πως ο Θεός σε όλες τις θρησκείες είναι ένας και ταυτόχρονα τριαδικός. Το μυστήριο της τριαδικότητας του Θεού δεν υπάρχει μόνο στον Χριστιανισμό με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα αλλά και σε άλλες θρησκείες. Στον ινδουισμό για παράδειγμα, έχουμε τους Βράχμα, Βισνού, Σίβα. Στη φιλοσοφία και τη Διαλεκτική του Hegel έχουμε τη θέση, την αντίθεση και τη σύνθεση.

Ωστόσο το θέμα των τριών δυνάμεων δεν είναι ένα θεωρητικό ζήτημα. Είναι μια πραγματικότητα, αφού οι τρεις δυνάμεις είναι παρούσες και διέπουν οποιαδήποτε κατάσταση στη ζωή μας. Ίσως όχι τόσο απτή, αφού η αντίληψη της τρίτης δύναμης δεν είναι εύκολα κατανοητή. Στην καθημερινότητα, αυτό που γίνεται άμεσα αντιληπτό από τους περισσότερους, είναι η συνεχής σύγκρουση της θετικής με την αρνητική δύναμη.

BANNER - 14901_red

Το 3 εκφράζει αρμονία και εύκολη ροή της ενέργειας. Γι αυτό και τα ζώδια που ανήκουν στο ίδιο Στοιχείο, δηλαδή στην ίδια τριπλότητα, θεωρούνται συμβατά μεταξύ τους. Ας θυμηθούμε πως όλα τα όργανα μέτρησης ή παρατήρησης, τοπογραφικά, τηλεσκόπια, κάμερες κλπ, στηρίζονται πάντα σε ένα τρίποδο. Το τρίποδο μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια ενώ ένα τραπέζι για παράδειγμα, θα κουνιέται αν το δάπεδο πάνω στο οποίο βρίσκεται έχει κάποια κλίση. Το 4 δεν προσαρμόζεται παντού! Γι αυτό και τα ζώδια που ανήκουν στην ίδια τετραπλότητα θεωρούνται ασύμβατα μεταξύ τους.

Το 3 επίσης εκφράζει το πνεύμα, ενώ το 4 την ύλη. Ωστόσο το 4 είναι σύμβολο ολοκλήρωσης. Ας μην ξεχνάμε πως τα Mandala όλων των λαών, που εκφράζουν ακριβώς αυτήν την έννοια, έχουν διακριτά τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Ο Goethe στη σκηνή των Καβείρων στον «Φάουστ», αναφέρεται στην τετράδα με τη φράση:

«φέραμε μαζί μας τρεις, ο τέταρτος να ‘ρθει δεν ήθελε. Έλεγε πως ήταν ο σωστός.

Αυτός που για λογαριασμό όλων τους σκεπτόταν». Προφανώς αναφέρεται στα υποσυνείδητα εκείνα περιεχόμενα που αρνούμαστε να δούμε, να αποδεχτούμε και να συμφιλιωθούμε με αυτά. Μόνο όμως μέσα από αυτή τη συμφιλίωση έρχεται η ολοκλήρωση που μετατρέπει τις «δαιμονικές» δυνάμεις σε δημιουργικές!

Είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση πως στον Παρορμητικό και στον Σταθερό σταυρό έχουμε πάντοτε σε «κυριαρχία», «έξαρση» «αδυναμία» ή «πτώση» έναν αρσενικό ή έναν θηλυκό πλανήτη. Μερικά παραδείγματα:

Στα Παρορμητικά έχουμε το δίδυμο Ήλιου - Σελήνης να εκφράζεται στην πολικότητα.

Δηλαδή η Σελήνη είναι σε κυριαρχία στον Καρκίνο και σε αδυναμία στον Αιγόκερω.

Ο Ήλιος είναι σε έξαρση στον Κριό, σε πτώση απέναντι στον Ζυγό.

Ο Άρης είναι σε κυριαρχία στον Κριό και σε αδυναμία στον Ζυγό.

Μπορεί κανείς να βρει σταδιακά όλα τα υπόλοιπα δίπολα.

Το ίδιο και στα Σταθερά ζώδια:

Το δίπολο Ήλιου - Σελήνης (1η -2η δύναμη, «θετική» - «αρνητική» αντίστοιχα), φαίνεται από την κυριαρχία του Ήλιου στον Λέοντα και την αδυναμία του στον Υδροχόο ενώ η Σελήνη σε έξαρση στον Ταύρο βλέπει τον εαυτό της απέναντι στον Σκορπιό σε πτώση.

Πουθενά δεν εμφανίζεται ο Ερμής, που είναι ο μοναδικός πλανήτης που δεν είναι ούτε αρσενικός ούτε θηλυκός αλλά ερμαφρόδιτος!

Είναι φανερό λοιπόν πως οι δύο αυτοί σταυροί, δηλαδή ο Παρορμητικός και ο Σταθερός, σχετίζονται με τις δύο αντίθετες δυνάμεις, την ενεργητική και την παθητική.

Το σκηνικό αλλάζει στον Μεταβλητό σταυρό. Εδώ ο Ερμής εμφανίζεται σε όλα τα ζώδια σε «κυριαρχία», «έξαρση», «αδυναμία» ή «πτώση»!

Είναι προφανής ο συσχετισμός του Ερμή και του Μεταβλητού σταυρού με την Τρίτη δύναμη.

Μπορούμε να δούμε το θέμα των τριών δυνάμεων με πολλούς τρόπους στην αστρολογία. Ένας δεύτερος τρόπος να δούμε τη συμβολική απεικόνιση των 3 δυνάμεων, είναι η σειρά των ζωδίων: ξεκινάμε με τον Κριό που κυριαρχεί ο Άρης, ακολουθεί ο Ταύρος που κυριαρχεί η Αφροδίτη και η πρώτη τριάδα ολοκληρώνεται με τους Διδύμους που κυβερνά ο Ερμής!

Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με την επόμενη τριάδα και επαναλαμβάνεται σε όλο τον ζωδιακό.

Είναι σημαντικό επίσης για μια βαθύτερη κατανόηση, να ανακαλύψουμε τα νοήματα των μυστικών συνδυασμών μεταξύ των σταυρών. Πώς δηλαδή μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τους πλανήτες που είναι κοινοί και εμφανίζονται σε «κυριαρχία», «έξαρση», «αδυναμία» ή «πτώση», ταυτόχρονα.

 Παραδείγματα: ο Άρης και ο Κρόνος είναι σε αυτές τις θέσεις σε όλα τα ζώδια του Παρορμητικού σταυρού! Η Σελήνη παρατηρείται σε αυτές τις θέσεις και στον Παρορμητικό και στον Σταθερό σταυρό, δηλαδή σε Καρκίνο - Αιγόκερω, Ταύρο - Σκορπιό.

Η Αφροδίτη είναι σε θέση κυριαρχίας και αδυναμίας στον Σταθερό σταυρό (Ταύρος - Σκορπιός), σε έξαρση και πτώση στον Μεταβλητό (Ιχθύες - Παρθένος) και μόνο σε κυριαρχία στον Παρορμητικό (Ζυγός).


BANNER - 14901_yellow

 

 

 

 

 

 

Θαναση Ματσωτα Από Θαναση Ματσωτα