Γεωμετρικά σχήματα

Οι πλανητικοί σχηματισμοί είναι πολύ σημαντικοί και καλούμαστε να τους ερμηνεύσουμε, δίνοντάς τους ιδιαίτερη βαρύτητα.

Σε προηγούμενα άρθρα μελετήσαμε τις πλανητικές όψεις, δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες γωνίες μεταξύ των πλανητών, που χρησιμοποιούνται στην αστρολογία. Συχνά όμως στους αστρολογικούς χάρτες παρατηρούμε κάποια γεωμετρικά σχήματα που δημιουργούνται από τις όψεις περισσότερων πλανητών που συμμετέχουν σε αυτά.

Τρεις πλανήτες που δημιουργούν ένα ισόπλευρο τρίγωνο αφού είναι σε όψη τριγώνου ο ένας με τον άλλον, λέμε πως σχηματίζουν ένα «μεγάλο τρίγωνο». Παράδειγμα: Αφροδίτη στις 5ο του Λέοντα σε τρίγωνο με τον Ουρανό στις 7ο του Κριού και τον Δία στις 8ο του Τοξότη.

Άλλοι τέτοιοι σχηματισμοί είναι το Ταυ-τετράγωνο, η πολυαστρία (Stellium), το μεγάλο τρίγωνο, ο μεγάλος (κοσμικός) σταυρός, η διευκολυμένη αντίθεση (σφήνα) και αρκετοί ακόμη, που θα τους δούμε έναν-έναν ξεχωριστά.

Επίσης υπάρχουν και άλλου είδους σχηματισμοί, «διατάξεις» πλανητών θα μπορούσαμε καλύτερα να πούμε, αφού σχετίζονται με τη διάταξη των πλανητών στον χάρτη, που μπορεί να θυμίζει ένα δοχείο, μια ατμομηχανή, μια κούπα και διάφορες άλλες εικόνες.

Οι περισσότερες από τις «διατάξεις» δεν έχουν κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερη σημασία. Κάποιες από αυτές είναι θεωρητικά σωστές αλλά έχουν ελάχιστα να προσφέρουν με πρακτικό τρόπο στην ερμηνεία. Άλλες μπορεί να λειτουργούν κάποιες φορές, αλλά όχι για τους λόγους που τους αποδίδονται.

Οι σχηματισμοί όμως είναι πολύ σημαντικοί και καλούμαστε να τους ερμηνεύσουμε, δίνοντάς τους ιδιαίτερη βαρύτητα.

Επίσης όμως και γι αυτούς έχουν γραφτεί πάρα πολλά στην αστρολογική βιβλιογραφία, που κατά την προσωπική μου άποψη, τα περισσότερα από αυτά ανήκουν στη θεωρητική σφαίρα και δεν έχουν να πουν πολλά πράγματα σε πρακτικό επίπεδο.

Ένα δεύτερο στοιχείο που διαφωνώ, είναι πως κάποιοι από αυτούς έχουν πολύ «στυλιζαρισμένα» ονόματα, δοσμένα από κάποιους σύγχρονους αστρολόγους, που αυτόματα «χρωματίζουν» τον εκάστοτε σχηματισμό με έννοιες και ιδέες με τις οποίες πιθανότατα δεν έχει καμιά σχέση.

Ονόματα όπως «μεγάλο τρίγωνο», «κοσμικός σταυρός», «χαρταετός» ή «ταυ- τετράγωνο», προκύπτουν αυτόματα από τη γεωμετρική διάταξη των πλανητών. Είναι αυτονόητα.

Ονόματα όμως, όπως «Boomerang», «Yod» (που συχνά αποκαλείται «το δάχτυλο του Θεού»), ή το «σφυρί του Θορ» και διάφορα άλλα παρόμοια, είναι απόψεις σύγχρονων αστρολόγων που κάποια στιγμή έδωσαν αυτά τα ονόματα, εκφράζοντας κάποια υποκειμενική άποψη την οποία έκτοτε πολλοί «παπαγαλίζουν» χωρίς να εξετάζουν αν αυτά ισχύουν ή όχι. Το να αποκαλούμε έναν σχηματισμό «δάχτυλο του Θεού» για παράδειγμα, ήδη του έχουμε αποδώσει μια πολύ συγκεκριμένη και υπερβολική δυναμική, που περιορίζει ή αποπροσανατολίζει την ερμηνεία.

Όπως και με τις απλές όψεις, έτσι κι εδώ, έχουμε αστρολογικούς σχηματισμούς που είναι περισσότερο σημαντικοί και άλλους που είναι λιγότερο σημαντικοί. Ο λόγος είναι πως οι δεύτεροι δημιουργούνται από δευτερεύουσες, άρα λιγότερο σημαντικές όψεις.

Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπερβάλλουμε ως προς την αξία των δευτερευόντων σχηματισμών, ιδίως με… βαρύγδουπες φράσεις, όπως «καρμικός» κλπ.

Είναι σωστό να τους εντοπίσουμε σε έναν αστρολογικό χάρτη αν υπάρχουν και να επιχειρήσουμε να τους ερμηνεύσουμε. Είναι όμως προφανές πως ένα «ταυ- τετράγωνο» έχει μεγαλύτερη καρμική ισχύ από ένα «Yod», όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να αποδώσουν στο δεύτερο αυτήν την ιδιότητα.

 Γιατί είναι σημαντικοί οι αστρολογικοί σχηματισμοί

Αυτό που δίνει αξία στους αστρολογικούς σχηματισμούς, είναι καταρχάς το πλήθος των πλανητών που βρίσκονται σε κοντινές μοίρες και ο ένας ενισχύει τη δράση του άλλου.

Επίσης όταν κάποιος άλλος πλανήτης από «διέλευση» ή «πρόοδο» ενεργοποιήσει έναν από αυτούς, τότε πιθανότατα ενεργοποιεί ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και τους υπόλοιπους. Έχουμε δηλαδή αθροιστικό, άρα μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ισχύς την ίδια στιγμή!

Ακόμη, εξαιτίας των ανοχών που μπορεί να έχουν οι όψεις των πλανητών που συμμετέχουν στο σχηματισμό, η επιρροή του διελαύνοντα ή του προοδευτικού πλανήτη μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ότι συνήθως, αφού φεύγοντας από τη σφαίρα επιρροής του ενός, παραμένει στη σφαίρα επιρροής του άλλου.

Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια «μεταφυσική» εξήγηση πίσω από τους αστρολογικούς σχηματισμούς. Υπάρχουν απλά η κοινή λογική και η γεωμετρία που τους δίνουν αξία.

Γι αυτό και συχνά η ενεργοποίηση των σχηματισμών προκαλεί αντικειμενικά γεγονότα στη ζωή του ατόμου.

Επίσης η συντονισμένη δράση των πλανητών που συμμετέχουν μπορεί να δείχνει συμπλέγματα, παγιωμένα μορφώματα, συμπεριφορές και χαρακτηριστικά, ταλέντα, «ευκολίες» ή «δυσκολίες» στη ζωή του ανθρώπου.

Σε επόμενα άρθρα θα αναφερθώ πιο αναλυτικά σε κάθε σχηματισμό ξεχωριστά.


BANNER - 14901_yellow

Θαναση Ματσωτα Από Θαναση Ματσωτα