Πλανητικές ιδιότητες

Η διευκολυμένη αντίθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι ένας πολύ δημιουργικός σχηματισμός.

Ο δεύτερος αστρολογικός σχηματισμός που θα εξετάσουμε μετά την «πολυαστρία» (Stellium), είναι η «Διευκολυμένη αντίθεση». Εδώ έχουμε δύο πλανήτες που σχηματίζουν την όψη της αντίθεσης και έναν τρίτο πλανήτη που σχηματίζει «τρίγωνο» και «εξάγωνο» αντίστοιχα με τους άλλους δύο. Δημιουργεί δηλαδή ένα σχήμα που θυμίζει μια σφήνα.

Παράδειγμα: Αφροδίτη στις 26ο του Ταύρου στον 7ο οίκο, σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα στις 20ο του Σκορπιού στον 1ο οίκο. Ταυτόχρονα έχουμε τον Ερμή στις 21ο του Καρκίνου στον 9ο οίκο, σε όψη τριγώνου με τον Ποσειδώνα και εξαγώνου με την Αφροδίτη.

 ΧΑΡΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Η διευκολυμένη αντίθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας πολύ δημιουργικός σχηματισμός.

Όπως έχω αναφέρει και στο άρθρο για τις αστρολογικές όψεις, οι λεγόμενες «δύσκολες» όψεις είναι αυτές που ωθούν τον άνθρωπο στην ανάπτυξη και την εξέλιξη, αφού του δημιουργούν κίνητρο για να δράσει και να βγει από την αδράνεια, λύνοντας το πρόβλημα που του προκαλεί η όψη.

Η αντίθεση λοιπόν σε αυτόν τον σχηματισμό περιγράφει κάποια δυσκολία που συνδέεται με τις ιδιότητες των πλανητών που την προκαλούν, όπως επίσης τη θέση τους σε ζώδιο και οίκο. Ας μην ξεχνάμε πως η όψη της αντίθεσης γίνεται συνήθως (όχι πάντα) ανάμεσα σε ζώδια που βρίσκονται απέναντι το ένα από το άλλο και σε φιλικά μεταξύ τους στοιχεία. Βλέπουν δηλαδή το ίδιο θέμα από διαφορετική οπτική γωνία και δεν είναι μόνο συγκρουσιακά αλλά και συμπληρωματικά.

Εδώ έρχεται ο τρίτος πλανήτης που βρίσκεται σε πιο αρμονική σχέση με τους άλλους δύο μέσω του τριγώνου και του εξαγώνου, για να εκτονώσει και να δώσει δημιουργική διέξοδο σε αυτήν τη σύγκρουση! Η φύση του, αλλά και η θέση του σε ζώδιο και οίκο, θα δείξει τον τρόπο που θα γίνει αυτό.

Στο παραπάνω παράδειγμα, η αντίθεση Αφροδίτης-Ποσειδώνα, περιγράφει την ανάγκη του ανθρώπου για συνεργασίες και σταθερές σχέσεις (ερωτικές, φιλικές κλπ), τις οποίες όμως βλέπει μέσα από τα «ροζ» γυαλιά του Ποσειδώνα, με αποτέλεσμα να απογοητεύεται.

BANNER - 14901_ροζ_300χ250

Ο Ερμής στον Καρκίνο στον 9ο οίκο σε αρμονικές όψεις με τους άλλους δύο πλανήτες, τον ωθεί να λειτουργήσει τη αναλυτική ικανότητα του νου (9ος οίκος), χωρίς να χάσει όμως την υψηλή ενσυναίσθηση και διαίσθηση, πλεονεκτήματα που του προσφέρουν η θέση του στον Καρκίνο, το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, αλλά και η ισχυρή θέση του δεύτερου στον χάρτη. Ξέρει πάντα με τι ανθρώπους έχει να κάνει με την πρώτη ματιά, αλλά παρόλα αυτά θυματοποιείται, γιατί δεν μπορεί να δει αντικειμενικά ή εξιδανικεύει τους άλλους. Το εξάγωνο με την Αφροδίτη του δίνει επικοινωνιακές δυνατότητες, μέσω της έκφρασης και του λόγου.

Ο Ερμής αυτός λοιπόν, του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν κώδικα αξιών, μια σταθερή φιλοσοφία και στάση ζωής που να τον ωθεί σε θετικούς και όχι αρνητικούς συνειρμούς, που ο Ερμής στον Καρκίνο με την ταχύτατη συναισθηματική του ανταπόκριση συνηθίζει να κάνει! Εκεί θα καταφεύγει κάθε φορά που νιώθει ευάλωτος συναισθηματικά και κυρίως όταν πιέζεται να προχωρήσει σε πράξεις με τις οποίες δεν συμφωνεί, αλλά μπερδεύεται και αδυνατεί να πει «όχι».

Μπορεί να αναζητήσει τη γνώση (9ος οίκος), καταφεύγοντας σε κάποιες τέχνες ή επιστήμες, αλλά ένα βασικό κίνητρο πίσω από αυτό, θα είναι να βρει την προσωπική του ταυτότητα και να αυτοπροσδιοριστεί σε σχέση με την κοινωνία.

Επίσης θα πρέπει να μάθει να εμπιστεύεται την πρώτη(!) του σκέψη μόλις γνωρίσει κάποιον άνθρωπο. Αυτή τελικά θα αποδειχτεί η σωστή!

Κάποιες φορές σε ορισμένους αστρολογικούς χάρτες, μπορεί να συναντήσουμε μια παραλλαγή αυτού του σχηματισμού. Δηλαδή να έχουμε και έναν τέταρτο πλανήτη που να σχηματίζει πάλι τρίγωνο και εξάγωνο με τους άλλους δύο, αλλά ανάποδα αυτήν τη φορά. Εδώ βλέπουμε μια δεύτερη διευκολυμένη αντίθεση, πάνω όμως στην πρώτη όψη αντίθεσης των δύο αρχικών πλανητών.

Μάθε περισσότερα για τους πλανητικούς σχηματισμούς εδώ

Αν επιπλέον, ο τέταρτος αυτός πλανήτης είναι και σε εξάγωνο με τον τρίτο πλανήτη, τότε δημιουργείται ένα «τραπέζιο», που δίνει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες και πιθανόν να περιγράφει και μια ιδιαίτερη κλίση ή ένα ταλέντο που έχει αυτός ο άνθρωπος.

Στο παραπάνω παράδειγμα αυτό θα συνέβαινε, αν είχαμε τον Πλούτωνα στις 22ο της Παρθένου σε τρίγωνο με την Αφροδίτη, εξάγωνο με τον Ποσειδώνα και εξάγωνο με τον Ερμή.


BANNER

 

Astrologos team Από Astrologos team