Προσωπικότητα

Η Σελήνη αντιπροσωπεύει τη φύση μας που αποκτά εμπειρίες από τον υλικό και τον αντικειμενικό κόσμο.

Ο Ήλιος κυβερνά την ημέρα και η Σελήνη τη νύχτα. Ο Ήλιος αντιπροσωπεύει τη θετική ζωοδότρια αρχή και η Σελήνη την αρνητική ή δεκτική. Μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας στην παρούσα εποχή προετοιμάζεται για να αναδυθεί από την απατηλή γοητεία της επιρροής της Σελήνης, αλλά θα περάσουν πολλοί αιώνες πριν η πλειοψηφία ελευθερωθεί από τους περιορισμούς της. Ο Ήλιος αντιπροσωπεύει την καρδιά, τα ανώτερα αισθήματα, το αγνότερο μέρος της φύσης μας και το χαρακτήρα που βρίσκεται στη ρίζα της ύπαρξής μας. Η Σελήνη αντιπροσωπεύει τον εγκέφαλο, τις αισθήσεις και το μέρος της φύσης μας που γνωρίζει και αποκτά εμπειρίες από τον υλικό και τον αντικειμενικό κόσμο. Η διάκριση ανάμεσα στους δυο φωτοδότες είναι πολύ έντονη και συγκεκριμένη, παρόλο που με μια αληθέστερη έννοια δεν αντιπροσωπεύουν παρά τα δυο μισά ενός συνόλου. Αντικειμενικά βλέπουμε το φως της Σελήνης πάνω από τη Γη και ο Ήλιος από κάτω. Υποκειμενικά ξέρουμε πως, όταν η προσωπικότητα είναι ισχυρή και η ατομικότητα αδύναμη, τότε η φυσιολογική φύση είναι εμφανής. Οι ισχυρές προσωπικότητες είναι γεμάτες επιθυμίες και εγωκεντρισμό, ενώ οι ισχυρές ατομικότητες είναι πιο επεκτατικές, ευρείες, φιλελεύθερες  και μεγαλόψυχες. Οι πρώτες προσκολλώνται στη μορφή, στην αντίληψη και στα αντικείμενα, καθώς οι αισθήσεις είναι πιο ευαίσθητες οξείες και ενεργές, ενώ οι δεύτερες δεν δεσμεύονται τόσο από τις αισθήσεις, ζώντας περισσότερο στο νου και στα ανώτερα συναισθήματα, καθώς  ο υποκειμενικός κόσμος έχει γι' αυτές μεγαλύτερη σημασία από τον αντικειμενικό. Η στοχαστικότητα, η προσοχή και η δύναμη της θέλησης είναι πιο ισχυρές από την επιθυμία και την παρόρμηση.

BANNER  ΛΟΥΙΖΑ

Μέχρις ότου ο μελετητής της ανθρώπινης φύσης μάθει να διακρίνει το χαρακτήρα όπως εκφράζεται ξεχωριστά από την καρδιά και από τον εγκέφαλο, θα δυσκολευτεί να ανακαλύψει πόσος ατομικός χαρακτήρας υπάρχει ξέχωρα από τον προσωπικό, ή πόσο μέρος είναι προσωπικό και πόσο ατομικό· ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή όπου, συγκριτικά μιλώντας, υπάρχουν πολύ λίγοι οι οποίοι γνωρίζουν τον εαυτό τους. Κατά γενικό κανόνα, αν η Σελήνη βρίσκεται πιο ψηλά στον ουρανό απ' ό,τι ο Ήλιος, πρόκειται για ένδειξη ότι η προσωπικότητα είναι πιο ισχυρή. Όταν και οι δύο, Ήλιος και Σελήνη, βρίσκονται πάνω από τον ορίζοντα, τότε και οι δύο χαρακτήρες μπορεί να είναι ισχυροί. Στα νυχτερινά ωροσκόπια (δηλαδή όταν η γέννηση λαμβάνει χώρα μετά τη δύση), η Σελήνη είναι συνήθως πάνω από τη γη, αλλά μπορεί να συμβεί επίσης και οι δύο φωτοδότες να είναι κάτω, οπότε είναι και οι δύο αδύναμοι και η ζωή να είναι αντιστοίχως άτυχη. Όλα αυτά όμως θα εξηγηθούν αργότερα, όταν θα πραγματευτούμε την κρίση του ωροσκοπίου.

Μπορούμε τώρα να εδραιώσουμε σαφώς στο νου μας την ιδέα ότι ο Ήλιος αντιπροσωπεύει το θετικό κέντρο, από το οποίο κυλά η αληθινή ζωή, ενώ η Σελήνη αντιπροσωπεύει τον δέκτη, ή το αρνητικό και μαγνητικό σημείο.

Πως επηρεάζεται η προσωπικότητα όταν η Σελήνη περνά από καθένα από τα δώδεκα ζώδια

ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΡΙΟ

Αυτό κάνει το άτομο ενθουσιώδες προς κάποια κατεύθυνση. Παρορμητικό, επιθετικό και μαχητικό στους τρόπους, μερικές φορές ευέξαπτο και με τάση για ξεσπάσματα οργής. Επιμένει να κάνει το δικό του, είναι ανυπάκουο προς τους ανωτέρους του, ανεξάρτητο και αύταρκες. Κάπως ασταθές ή ευμετάβλητο και εξαρτώμενο από τις παρορμήσεις, απεχθάνεται τη συμβατικότητα ή την πειθαρχία. Θα αποκτήσει δημοτικότητα ή διασημότητα κάποιας μορφής και μπορεί να τοποθετηθεί σε κάποια θέση από την οποία θα ασκήσει εξουσία πάνω σε έναν αριθμό ανθρώπων. Θα είναι επικεφαλής κάποιου εγχειρήματος, ή θα διακριθεί με κάποιο τρόπο στον δικό του τομέα της ζωής και θα λειτουργεί περισσότερο με τη διάνοια παρά με τη διαίσθηση. Η μητέρα θα παίξει με κάποιο τρόπο εξέχοντα ρόλο στη ζωή του, συχνά όχι συμπαθητικό ή καλότυχο, και υπάρχει πιθανότητα διαφωνιών μεταξύ του ατόμου και των γονέων του, ή οι γονείς του μπορεί να πεθάνουν νωρίς ή να χωριστούν από αυτό. Θα ανοίξει ένα δικό του μονοπάτι, ή τουλάχιστον θα το επιχειρήσει, και πολλά από όσα θα κάνει, τόσο τα λανθασμένα όσο και τα σωστά θα είναι αναπάντεχα για τους φίλους του και αντίθετα από τις συμβουλές τους. Ο μυστικισμός ή ο αποκρυφισμός κάποιου είδους θα εμφανιστεί στη ζωή του, ή η τάση αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή μιας ανάγκης για μυστικότητα σε κάποιες από τις υποθέσεις του. Το επάγγελμα του μπορεί μερικές φορές να συνεπάγεται μυστικότητα ή μυστήριο, ή να είναι κατώτερης τάξης, αν και αυτό είναι ακριβώς αντίθετο της φύσης του. Θα αντιμετωπίσει την αντιδημοτικότητα  ή θα απειληθεί από κάποιο είδος σκανδάλου. Αυτή η θέση ευνοεί τα στρατιωτικά επαγγέλματα και τις ανεξάρτητες ή πρωτότυπες επιχειρήσεις.    

ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ

Το άτομο αυτό είναι ήσυχο και δίχως παρορμήσεις, επίμονο, αποφασιστικό, και δεν αποθαρρύνεται από τους στόχους του. Είναι μάλλον αισιόδοξο, φιλόδοξο και επιθυμεί να  διακριθεί. Ακολουθεί τα εδραιωμένα ήθη και έθιμα και είναι συντηρητικής φύσης, αντιστεκόμενο στις αλλαγές και στις εξωτερικές επιρροές. Αυτή η σεληνιακή θέση χαρίζει φίλους και ευνοεί την απόκτηση χρημάτων ή ακινήτων. Ευνοεί επίσης τις ασχολίες που ανήκουν στο γήινο στοιχείο, ή αγοραπωλησίες γης, ακινήτων, αγαθών που είναι ογκώδη, παλιές εδραιωμένες επιχειρήσεις, ανάληψη της επιχείρησης του πατέρα, κέρδη ή κληρονομιά από γονέα. Μερικές φορές το επάγγελμα μπορεί να είναι τέτοιο  που να θεωρείται κατώτερης τάξης, λαϊκό ή μη δημοφιλές, και να περιλαμβάνει μυστικότητα ή μυστήριο, αλλά γενικώς θα είναι επικερδές και το άτομο θα ευημερήσει οικονομικά. Αυτή η θέση ευνοεί τα επαγγέλματα που ασχολούνται με το νερό, τα υγρά και τη ζωή κοντά σε ποτάμια ή σε ακτές. Είναι επίσης κάπως ευνοϊκή για χρήματα που προέρχονται από εταιρίες, χονδρικό εμπόριο, συνεταιρισμούς, ενώσεις, και λοιπά. Είναι ευνοϊκή για τραγουδιστές, μουσικούς, ζωγράφους, για την απόκτηση φίλων και τη συμμετοχή σε εταιρίες. Το άτομο είναι κάπως αισθησιακό και υλιστικό, παρ΄όλο που είναι φιλικό και με καλή διάθεση.

ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΥΣ

Αυτή η σεληνιακή θέση ενισχύει τη διάνοια και κάνει το άτομο εραστή της μελέτης, των βιβλίων και των επιστημονικών και φιλολογικών θεμάτων· του δημιουργεί μια τάση για κάποια ασχολία νοητικής φύσης. Είναι δραστήριο στο νου και στο σώμα υπάρχει πιθανότητα να αλλάζει συχνά τόπο διαμονής, ή να έχει περισσότερα από ένα σπίτια• πηγαίνει συχνά σύντομα ταξίδια· ταξιδεύει ή είναι πολύ συχνά έξω· συχνά βρίσκεται στο ύπαιθρο, βαδίζει, κάνει ιππασία ή επισκέπτεται άλλους. Είναι ικανό και επιδέξιο με τα χέρια του. Είναι ικανό να ζει με την εξυπνάδα του και μπορεί να κερδίζει τα προς το ζην ως αγγελιαφόρος, ταξιδευτής, πωλητής, ομιλητής, υπάλληλος, συγγραφέας, σχεδιαστής, δημοσιογράφος, χαράκτης, ζωγράφος, γλύπτης, ή μέσω της μελέτης και της φιλολογίας. Είναι πιθανόν να έχει περισσότερες από μία ασχολίες, ή να αλλάζει το επάγγελμά του. Ο νους του έχει μεγάλη τάση για αλλαγή και ίσως να υπάρχει αναποφασιστικότητα ή έλλειψη επιμονής. Σε ένα «άσχημο» ωροσκόπιο, δηλαδή όταν οι άλλοι πλανήτες δεν έχουν καλές θέσεις, αυτό μπορεί να εκδηλωθεί ως λεπτολογία και κρυψίνοια, ή ως έλλειψη ευθύτητας και εντιμότητας.

ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

Αυτή η θέση υποδηλώνει μια προσωπικότητα που αγαπά την ευκολία και την άνεση, απλή στις συνήθειές της και προσκολλημένη στην οικογένειά της, ειδικά στη μητέρα της, προς την οποία θα μοιάζει πάρα πολύ. Είναι φιλική και κοινωνική στους τρόπους, έχει μεγάλη φαντασία και είναι συναισθηματική και ευμετάβλητη. Επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον της, όντας υπερβολικά ευαίσθητη στις εξωτερικές επιρροές, γι' αυτό και ακολουθεί εύκολα τους τρόπους και τις μεθόδους των άλλων υιοθετώντας τις συμβουλές τους, συμπάσχει με τις χαρές και τις λύπες τους και γενικώς χρωματίζεται ως ένα βαθμό απέξω. Είναι πολύ τυχερή όταν δρα κάτω από την κατεύθυνση, ή σύμφωνα με τις συμβουλές, κάποιου άλλου. Αυτό όμως μπορεί να τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό αν επικρατούν θετικά ζώδια ή πλανήτες στο ωροσκόπιο· κάτω από την επιρροή του Άρη ή των μαχητικών ζωδίων ειδικά, θα εμφανίσει μεγάλη ανεξαρτησία και θετικό τρόπο σκέψης. Υπάρχει μια ικανότητα για μίμηση, για ηθοποιία ή για την έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων των άλλων, επίσης για μουσική, ζωγραφική ή ποίηση. Η θέση αυτή σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με τον μεντιουμισμό, τον ψυχισμό και το αστρικό πεδίο γενικώς. Το άτομο έλκεται από το υδάτινο στοιχείο, ζει κοντά σε νερό ή ταξιδεύει με πλοία, ασχολείται με υγρά  και είναι τυχερό σε επιχειρήσεις πώλησης κατοικιών ή ακινήτων και μεταφορών.

ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ

 Αυτή η σεληνιακή θέση έχει την τάση να ανυψώνει το άτομο, να το βάζει σε θέσεις υπευθυνότητας ή διάκρισης και να του χαρίζει εξουσία πάνω σε άλλους ως επικεφαλής,  διαχειριστή ή διευθυντή. Είναι άτομο φιλόδοξο, επιθυμεί να καταλάβει μια εξέχουσα θέση και δεν διστάζει να βγει μπροστά στο κοινό. Είναι έντιμο, γενναιόδωρο με τα χρηματικά ζητήματα, ανοιχτόμυαλο, ειλικρινές, καλόκαρδο. Είναι ευαίσθητο στα θέματα της καρδιάς, δημοφιλές στο αντίθετο φίλο και ειλικρινής εραστής. Η θέση αυτή εννοεί τη διαίσθηση και την ευφυΐα. Χαρίζει αγάπη για τη μουσική, την ποίηση ή τη ζωγραφική και επίσης κάποια αρέσκεια για την πολυτέλεια, τις απολαύσεις, τα αρώματα, τα κοσμήματα, τα όμορφα ρούχα, και λοιπά. Το άτομο προσβλέπει στην εύνοια εκείνων που βρίσκονται σε ανώτερη κοινωνική θέση απ' ό,τι το ίδιο. 

ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΟ

Το άτομο έχει θαυμάσιες νοητικές ικανότητες και μπορεί να ακολουθήσει κάποια διανοητική ασχολία. Έχει καλή μνήμη, μαθαίνει εύκολα και είναι κατάλληλο για μια μεγάλη ποικιλία επαγγελμάτων, όπως βοηθός, διαχειριστής, ατζέντης ή υφιστάμενος σε οποιαδήποτε απασχόληση. Επίσης για κάθε επάγγελμα που συνδέεται με τα σιτηρά ή τα τρόφιμα, όπως γεωργός, παντοπώλης, ζυθοποιός, ζαχαροπλάστης, ή που συνδέεται με φάρμακα ή ιατρικά, όπως χημικός, φαρμακοποιός, βοτανολόγος, αναλυτής, γιατρός, αποθηκάριος και λοιπά. Γίνεται ένας αξιόπιστος και τυχερός βοηθός και ο ίδιος ευεργετείται μέσω των βοηθών ή εκείνων που είναι κάτω από αυτό. Η συγκεκριμένη θέση, εξεταζόμενη μόνη της, τείνει σε μια ήσυχη και ξένοιαστη, κάπως αναποφάσιστη, δίχως φιλοδοξίες, απλή ζωή. Υπάρχουν πολλοί φίλοι, ειδικά γυναίκες. Υπάρχει η πιθανότητα πολλών σύντομων ταξιδιών και εργασίας σε θέσεις όπως γραμματέας, αγγελιαφόρος, υπάλληλος, ταξιδευτής, δάσκαλος, και λοιπά, όπως επίσης πιθανότητα να ανήκει σε κάποια εταιρία, φίρμα, κοινότητα ή συνεταιρισμό.

ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΖΥΓΟ

Η θέση αυτή ευνοεί τη γενική δημοτικότητα. Χαρίζει αγάπη για τη μουσική, την ποίηση και τις καλές τέχνες γενικά, με κάποια ικανότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Το άτομο είναι στοργικό και καλότροπο, με ευγενική συμπεριφορά, και αποκτά εύκολα φίλους. Του αρέσει η συντροφιά, η κοινωνικότητα και οι φίλοι. Μεγάλο μέρος του πεπρωμένου του και πολλά γεγονότα της ζωής του θα συμβούν μέσω των σχέσεών του με άλλους ανθρώπους, γιατί θα παρασύρεται και θα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τους άλλους και, γενικώς, από κάποιο άλλο άτομο. Εργάζεται με κάποιο άλλο άτομο σχεδόν σε όλα τα εγχειρήματα και, χωρίς να είναι αναγκαστικά αναποφάσιστο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κάποιον άλλο και μπορεί να τα πάει καλύτερα σχεδόν σε όλα όταν συνεργάζεται με κάποιον. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για το επάγγελμά του, γιατί η θέση αυτή έχει έντονη τάση προς τη συνεργασία, όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά σχεδόν σε όλα τα θέματα της ζωής.

ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΣΚΟΡΠΙΟ

Αυτή η σεληνιακή θέση κάνει όσους έχουν γεννηθεί κάτω από αυτήν πολύ σταθερούς και αποφασιστικούς, αυτάρκεις και σίγουρους. Θα είναι ικανοί να σταθούν μόνοι και να δώσουν τις δικές τους μάχες. Απότομοι, ντόμπροι, θετικοί, δραστήριοι και ικανοί για σκληρή δουλειά, τους αρέσουν επίσης τα ωραία πράγματα τον κόσμου. Είναι κάπως συντηρητικοί και αποστρέφονται τις αλλαγές, ειδικά αν τους επιβάλλονται απέξω. Είναι δύσκολο να επηρεαστούν και μπορεί να είναι πολύ ισχυρογνώμονες, ωστόσο για τους δικούς τους σκοπούς μερικές φορές εμφανίζονται ευμετάβλητοι και θα υποστηρίξουν ή θα επιτύχουν μεγάλες και επαναστατικές αλλαγές. Μερικές φορές είναι ευέξαπτοι, οργίλοι και εκδικητικοί, καθώς πρόκειται για μια πολύ άσχημη θέση αν υποστηρίζεται από άλλες κακές επιρροές, επειδή κατά κανένα τρόπο δεν ευνοεί την ηθικότητα και μπορεί να προκαλέσει τη συνήθεια τα ποτού. Συχνά προκαλεί μια σκληρότητα στην ομιλία ή στη συμπεριφορά κ υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει κάποιο σκάνδαλο στη ζωή του ατόμου. Επίσης, αντίκειται μάλλον στη λεπτότητα των αισθημάτων και στα εκλεπτυσμένα ένστικτα, αν και δημιουργεί τάσεις προς τον ψυχισμό, τον αποκρυφισμό και τον μεντιουμισμό. Κάποιος θάνατος συμβαίνει στην οικογένεια ή ανάμεσα στους στενούς φίλους του ατόμου λίγο πριν ή λίγο μετά τη γέννηση του, ή πολύ νωρίς στη ζωή του και, κατά κάποιον τρόπο, τα άτομα αυτά έχουν μεγάλη σχέση με το θάνατο, ως εκτελεστές, ή έρχονται συχνά σε σχέση με τον θάνατο, ακολουθώντας συχνά κάποιο επάγγελμα που συνδέεται με τους νεκρούς. Η έλξη προς το αντίθετο φύλο γίνεται έντονα αισθητή και σε ένα αντρικό ωροσκόπιο η θέση αυτή ευνοεί το γάμο, αλλά στις γυναίκες απειλεί με δυσαρμονία τον έγγαμο βίο ή οποιαδήποτε σχέση με το αντίθετο φύλο.

ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΤΟΞΟΤΗ

Αυτή η θέση χαρίζει έναν γρήγορο, ανήσυχο και άτσαλο τρόπο είτε του σώματος είτε του νου. Το άτομο είναι δραστήριο στο σώμα και τον αρέσουν οι σωματικές ασκήσεις  και τα αθλήματα, έχει τάση προς τα ταξίδια και είναι γρήγορος πεζοπόρος. Αλλάζει συχνά τόπο διαμονής και η διάθεση του είναι ντόμπρα και έντιμη, καλόκαρδη και κεφάτη, ενώ είναι ειλικρινές στη θρησκευτική του πίστη, έστω και αν είναι ανορθόδοξη. Διαθέτει κάποια τάση για τον μυστικισμό, τον ψυχισμό και το απόκρυφο, είναι από τη φύση του δάσκαλος ή κήρυκας και έχει κάτι το προφητικό στη φύση του. Η διαίσθηση του είναι ενεργός και ίσως να υπάρχει κάποιο ψυχικό χάρισμα, όπως διόραση, αν και υπάρχει μια τάση για την ονειροπόληση και την υπνοβασία. Θα υπάρχει κάποιο ταλέντο, ή ακόμη και ιδιοφυία, σχετικό με τη θρησκεία, την φιλοσοφία, τη μουσική ή την ποίηση. Σε ένα ωροσκόπιο κατώτερου τύπου θα επικρατεί η ζωώδης φύση αυτού του ζωδίου και τότε θα υπάρχουν έντονα στη ζωή του ασχολίες και διασκεδάσεις που συνδέονται με τη ναυτιλία και τα άλογα. Πιστός εργάτης ή βοηθός, αν και ο ίδιος ευεργετείται από τους βοηθούς ή αυτούς που βρίσκονται κάτω από τις διαταγές του. Είναι πιθανό να έχει δύο ασχολίες, ή να αλλάξει το επάγγελμά του.

ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΟΚΕΡΩ

 Η θέση αυτή τείνει να οδηγήσει το άτομο μπροστά στο κοινό, για καλό ή για κακό, προκαλώντας δημοτικότητα ή διασημότητα, αν και συνήθως φέρνει μαζί με αυτά και κάποιο εμπόδιο. Το άτομο θα αποκτήσει σχετική φήμη και θα κινηθεί σε κάποιο τομέα που Θα το οδηγήσει μπροστά σε πολλούς ανθρώπους. Αν η Σελήνη έχει καλές όψεις κατά τη γέννηση, θα είναι δημοφιλές ως αρχηγός κάποιου εγχειρήματος, ή θα τραβήξει την προσοχή ως προεξέχον ή υπεύθυνο άτομο, για κάτι που έκανε ή με το οποίο σχετίζεται. Αν όμως η Σελήνη έχει άσχημες όψεις στο ωροσκόπιο, η δημοσιότητα που υποδηλώνεται από αυτή τη θέση πιθανόν να είναι δυσάρεστης φύσης. Η θέση αυτή χαρίζει κάποιο βαθμό ικανότητας για διοίκηση και διεύθυνση, η οποία εντείνεται αν ο Ήλιος είναι σε θεμελιώδες ζώδιο ή αν ανατέλλει θεμελιώδες ζώδιο. Παρόλα αυτά, υπάρχει πάντα κάποιο μειονέκτημα ή δυσκολία σχετικά με επάγγελμα, τη φήμη, ή τη θέση που αποκτά το άτομο. Μπορεί να δημιουργήσει εχθρούς, φανερούς ή κρυφούς, ή να αμαυρωθεί η υπόληψή του, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Στο άτομο αρέσει κάπως η επίδειξη, είναι μάλλον ιδιοτελές, προσεκτικό στα θέματα των χρημάτων, επιφυλακτικό και υπολογιστικό. Γνωρίζει πώς να επηρεάζει τους άλλους, αλλά συχνά είναι ψυχρό τη φύση του και σκέφτεται ελάχιστα τα συναισθήματα των άλλων. Αν άλλες επιρροές επιβοηθούν, μπορεί να αποκτήσει σημαντική φήμη ή αναγνώριση. Αν το ωροσκόπιο ως σύνολο είναι καλό, τότε τα πιο ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά αυτής της θέσης θα αποφευχθούν.

ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΧΟΟ

Αυτή η σεληνιακή θέση δίνει κάποια τάση προς την αστρολογία, τη μαντεία, την ονειροπόληση, τα οράματα, τον μεντιουμισμό, τον μυστικισμό και το απόκρυφο γενικώς. Θέματα που είναι ασυνήθιστα, πρωτότυπα, εκκεντρικά και καινοφανή ελκύουν το άτομο. Μπορεί να γίνει ελενθεροτέκτονας ή να μπει σε κάποια μυστική ή μυστικιστική εταιρία, ένωση ή αδελφότητα. Είναι ανεκτικό και ανθρώπινο στις συναισθηματικές σχέσεις του, συνεργάζεται εύκολα με εκείνους που του μοιάζουν, έλκεται από τέτοιες συντροφιές και Θα το βρούμε σε κάποια λέσχη, εταιρία, σύνδεσμο ή ομάδα με άτομα παρόμοιας νοοτροπίας. Έχει μια τάση για το πολιτικό, το εκπαιδευτικό και το επιστημονικό έργο και μπορεί να ενταχθεί σε οποιαδήποτε κίνηση ή πολιτικό σώμα σχετίζεται με αυτά. 'Έχει κάποια τάση για τις τοπικές πολιτικές και δημοτικές υποθέσεις. Είναι κοινωνικό και συμπαθητικό στους τρόπους και επιθυμεί την καλή γνώμη των άλλων, ωστόσο μπορεί να είναι πολύ ανεξάρτητο, ανορθόδοξο και αντισυμβατικό μερικές φορές. Η θέση αυτή αυξάνει τη φαντασία και τη διαίσθηση και, γενικώς, την ευαισθησία. Είναι ελαφρώς δυσμενής για τον οργανισμό, ειδικά για το νευρικό σύστημα, ενώ, αν η Σελήνη προσβάλλεται, τότε μπορεί να πάσχει η όραση.

ΣΕΛΗΝΗ ΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΕΣ

 Το άτομο είναι ήρεμο, απόμακρο και καλότροπο, ανήσυχο, με αγάπη για την ποικιλία. Αλλάζει εύκολα γνώμη, είναι αναποφάσιστο και δεν μπορείς πάντα να βασιστείς σε αυτό, αποθαρρύνεται μάλλον εύκολα και συναντά εμπόδια, ατυχίες στη ζωή του. Η θέση αυτή χαρίζει μια αρέσκεια για την ανάγνωση ρομαντικών ή συναισθηματικών βιβλίων, για την ποίηση και τη μουσική που απευθύνεται μάλλον στα συναισθήματα και στα αισθήματα. Ως ομιλητής, συγγραφέας ή συνθέτης το άτομο είναι εύγλωττο, πληθωρικό και ευφάνταστο, αλλά διασπασμένο. Έχει μια τάση προς τη θρησκευτικότητα, αλλά από την άποψη αυτή είναι περισσότερο συναισθηματικό παρά διανοητικό και με τάση μάλλον   να νιώθει παρά να σκέφτεται. Του λείπει κάπως η ικανότητα ανάκαμψης και ελπίδας,  είναι υπερβολικά σοβαρό ή καταθλίβεται πολύ εύκολα και μπορεί να του λείπει η ρεαλιστική κοινή λογική και το χιούμορ. Μερικές φορές υπάρχει  τάση προς την ακράτεια, τη σπατάλη ή τα παραισθησιογόνα, ενώ, από την άλλη, μπορεί να εκδηλωθεί μεντιουμισμός, διαυγές ονείρεμα και διάφορες ψυχικές δυνάμεις. Αυτή η σεληνιακή θέση μαλακώνει το σκελετό και αυξάνει τη σαρκώδη και αδενική δομή, επομένως δεν εννοεί την καλή υγεία. Υπάρχει ο κίνδυνος κρυφών εχθρών, ή το ίδιο το άτομο ίσως να μην είναι απόλυτα ειλικρινές. Υπάρχει επίσης μια πιθανότητα περιορισμού σε νοσοκομείο, σε φτωχοκομείο ή στη φυλακή αλλά αυτές οι άσχημες επιρροές δεν θα προκύψουν αν δεν συνοδεύονται από άσχημες όψεις ή από άλλες ενδείξεις του ωροσκοπίου.

Πηγή:  "Αστρολογία  για όλους" Alan Leo   

Astrologos team Από Astrologos team