Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 4-10 Νοεμβρίου 2019
 
από την Αλιντα Κανακη
Εβδομαδιαίες Ερωτικές προβλέψεις
Πρίν-17 Μέρες
 
Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 28 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2019
 
από την Αλιντα Κανακη
Εβδομαδιαίες Ερωτικές προβλέψεις
Πρίν-28 Μέρες
 
Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 21 ως 27 Οκτωβρίου 2019
 
από την Αλιντα Κανακη
Εβδομαδιαίες Ερωτικές προβλέψεις
Πρίν-31 Μέρες
 
Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 14-20 Οκτωβρίου 2019
 
από την Αλιντα Κανακη
Εβδομαδιαίες Ερωτικές προβλέψεις
Πρίν-39 Μέρες
 
Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 7-13 Οκτωβρίου 2019
 
από την Αλιντα Κανακη
Εβδομαδιαίες Ερωτικές προβλέψεις
Πρίν-46 Μέρες
 
Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 30 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου 2019
 
από την Αλιντα Κανακη
Εβδομαδιαίες Ερωτικές προβλέψεις
Πρίν-52 Μέρες
 
Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 16 ως 22 Σεπτεμβρίου 2019
 
από την Αλιντα Κανακη
Εβδομαδιαίες Ερωτικές προβλέψεις
Πρίν-52 Μέρες
 
Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 23 ως 29 Σεπτεμβρίου 2019
 
από την Αλιντα Κανακη
Εβδομαδιαίες Ερωτικές προβλέψεις
Πρίν-52 Μέρες