Ημερήσιες Προβλέψεις Από την Κατερίνα Γλύμπη
ΚΥΡΙΑΚΉ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Στον 3ο ηλιακό σου οίκο και στο Σκορπιό που για σένα αφορά ζητήματα επικοινωνίας θα κινείται στο εξής ο Ερμής. Αυτή είναι μια καλή συγκυρία για να μπορέσεις να εκφράσεις σκέψεις και συνειδητοποιήσεις σε άτομα που νιώθεις ότι θέλεις να ανοιχτείς, αλλά και για να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα. Είναι καλή περίοδος για νέες γνωριμίες, αλλά και για να προωθήσεις υποθέσεις που περιλαμβάνουν εμπορικές συμφωνίες, συμβόλαια κλπ.